Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holstebro Radikale Venstre

Torben Gudiksen - Byrådet for Radikale Venstre

Portræt af Torben Gudiksen, som sidder i Holstebro byråd for Radikale Venstre

Bag om Torben Gudiksen1. viceborgmester

Formand for Børne- og Familieudvalget

Medlem af Økonomiudvalget


Torben Gudiksen, Vinderup, født 1967 • Født i Bjert ved Vinderup

 • Gift med Bente, der er budgetkonsulent i Økonomi og REgnskab i Holstebro Kommune. De har tre børn: Mathias, der er 22 år, Dicte, der er 15 år og Malthe, der er 12 år

 • Udlært i Sparekassen SDS i Vinderup. Senere ansat i Vinderup Bank/Salling Bank og nu ansat i Vestjysk Bank i Holstebro, hvor han er privatkunderådgiver

 • Medlem af kommunalbestyrelsen i Vinderup for Radikale Venstre i perioden 2002-2006

 • Medlem af Holstebro Byråd for Radikale Venstre siden kommunesammenlægningen i 2007

 • Medlem af Økonomiudvalget, formand for Børne- og Familieudvalget og 1. viceborgmester

 • Torben har altid været foreningsmenneske. I fritiden spiller han old boys fodbold i VIK og håndbold på serie 3-holdet i VRH - "men på grund af byrådesarbejdet bliver det ikke til så meget". På 26. år er Torben kasserer i Vinderup Skytteforening.


Helt fra gammel tid har Skive-Vinderup-egnen været Radikale Venstres højborg i Danmark. Det er på de kanter, at partiet gennem årene har stået stærkest og har fostret mange repræsentanter i både landspolitik og lokalpolitik. Et eksempel er Verner Gudiksen, der bl.a. var medlem af kommunalbestyrelsen i Vinderup i 32 år.


Partiet har stadig en repræsentant i lokalppolitik fra Vinderup, og han hedder fortsat Gudiksen. Torben fører traditionen videre, og tog over efter faderen i den lokale kommunalbestyrelse i 2002 og har været med i Holstebro Byråd lige siden kommunesammenlægningen.


Spisebordet og lokaletilskud


Fra barnsben er jeg opflasket med politik. Jeg har oplevet mange politiske diskussioner omkring spisebordet i mit barndomshjem. Det var dér min politiske interesse blev vakt, siger Torben.


Den direkte anledning til, at han i sin tid blev opstillet til kommunalbestyrelsen i Vinderup, kom dog fra en anden plads end den ved spisebordet.


Som formand for den lokale håndboldklub var jeg med til at slå til lyd for, at det kommunale lokaletilskud til foreningerne skulle sættes op. Det var mærkesagen i min første valgkamp, og tilskuddet BLEV eferfølgende sat op, understreger Torben.


Familien er alfa og omega

Kommunalpolitik er i indeværende byrådsperiode kommet til at fylde endnu mere i Torbens dagligdag. Tre "tunge" poster i byrådet - viceborgmester, medlem af økonomiudvalget of formand for Børne- og Familieudvalget- kræver både sin tid og detaljeret planlægning i kalenderen. Faktisk så meget, at han er gået ned på en fire-dages uge i jobbet som kunderådgiver i Vestjysk Bank.


Det skylder jeg både banken og min familie. Som politiker skal man huske, at der står en familie bagved. Den er alfa og omega. Når jeg af og til har været til møder fem aftener i træk, kan jeg dag godt føle, at det kunne være dejligt at have tid til noget andet. Men jeg brænder for politik. Det er det, jeg gerne vil, siger Torben.


Mest tidskrævende er posten som formand for Børne- og Familieudvalget. I udvalget var den store udfordring i forrige periode at få en ny skolestruktur på plads. Der er enighed i byrådet om, at der ikke skal røres ved den i de næste fire år. Så i indeværende periode er en af de største opgaver for Børne- ogg Familieudvalget at føre den nye skolereform ud i livet.


I reformen er der bl.a. lagt op til større selvbestemmelse og større fleksibilitet i undervisningen på den enkelte skole. Selvom der skal indgås kompromisser og ændres på hidtige samarbejdsformer, så tror jeg, at de fleste på sigt bliver glade for skolereformen. Rundt på skolerne i Holstebro Kommune fornemmer jeg hos alle parter en god vilje til samarbejde om at skabe en endnu bedre og mere fleksibel skoledag, siger Torben.


Lige nu har han ikke ambitioner om andet end kommunalpolitik. Dog vil han ikke afvise, at han på et tidspunkt kunne føle sig fristet til at gå efter en post i landspolitik.


Men det bliver i givet fald først, når børnene er blevet ældre, understreger Torben.


Syv skarpe til Torben • Den største begivenhed i dit liv: Da vores børn blev født

 • Dit yndlignssted i Holstebro Kommune: I Vinderup Hallerne for at se mine børn dyrke sport. De er alle aktive i forskellige sportsgrene, og min kone spiller badminton

 • Din livret: En god bøf fra grillen i gode venners lag

 • Din favoritmusik: Carpark North og NEphew, men også Pink Floyd og Dire Straits

 • Din favoritbog: Marco Effekten af Jussi Adler-Olsen

 • Din favoritfilm: De tre Godfather film

 • Dit favoritrejsemål: Norditalien og Kroatien