Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holstebro Radikale Venstre

Publiceret

23. oktober
2017

Søren Hansen


Råsted Kirkevej 28
7570 Vemb

Direktør

T 2423 3744
E sh@hansenadvice.dk

Facebook
Søren Hansen - KV17 Holstebro

Altinget
Læs mere om Søren på Altinget - og test, om du er enig med ham.


Om Søren
Søren Hansen er selvstændig byggerådgiver og vant til at få mange ender til at nå sammen i store projekter. Nu går han ind i lokalpolitik for at få byrådet til at oppe sig og finde nye og bedre løsninger, som gavner både virksomheder og medarbejdere.

Enhver lokalpolitiker med respekt for sig selv og vælgerne vil argumentere for, at kommunen skal være attraktiv og sikre gode rammer for virksomheder og medarbedjere i området.

Søren Hansen, der stiller op for Radikale Venstre i Holstebro Kommune, er ingen undtagelse. Og dog. For erhvervspolitik og gode arbejdspladser er ikke kun teori for Søren Hansen. Han ved, at erhvervslivet både byder på udvikling og afvikling.

Som direktør for Kaj Bech A/S udviklede han nye og robuste arbejdspladser. Som den sidste direktør på Pro Tec VInduer A/S var Søren Hansen med til at sikre medarbejdernes videre færd, da nye ejere i slutningen af 2015 valgte at lukke fabrikken i Holstebro.

Søren Hansen er 50 år, bor i Råsted med sin kæreste Lene. Sammenbragt har de fire børn. To piger, der dygtigt læser og skaffer sig jobs, og to drenge i 20'erne, der er selvstændige iværksættere og har lært Søren noget om ungdommelig, men alligevel velovervejet mod.Gode uddannelsesmuligheder - hele livet
Gode skoler, iinstitutioner og uddannelsesmuligheder for børn og unge er helt afgørende vilkår i den radikale politik.

Oveni det må vi konstatere, at arbejdsmarkedet er mere omskifteligt end nogensinde, og det eneste, vi kan være sikre på, er, at der hele tiden vil komme nyeforandringer. Dette vil øge kravene til både virksomheders og de ansattes evne til at omstille sig. Svaret på dete er uddannelse - også for de borgere, der allerede er i arbejde eller er tæt på!

Derfor skal Holstebro Kommune understøtte og tilskynde til en fortsat udvikling af uddannelsesmuligehderne for alle og i alle aldre.

Kvalitet i kommunens og Holstebros udvikling
Hele kommunen og Holstebro by er nu og i de kommende år under markant forandring - lokalområder og nye byområder er under udvikling, og væsentlige områder i Holstebro by ændrer udseende og anvendelse.

Det er helt afgørende for vores borgere, erhvervsliv og gæster, at planlægningen og udførelsen af disse tiltag tager udgangspunkt i, at vi sætter realistiske og ambitiøse mål. Dermed sikres en høj kvalitet og bæredygtighed i resultaterne og processen.

Holstebro by og hele kommunen skal fremstå som et sammenhængede, spændende og attraktivt sted at bo, arbejde og opholde sig.

Øget fokus på erhvervsudvikling
Holstebro Kommune skal have et øget fokus på erhvervsudvikling. Et godt erhvervsliv med attraktive arbejdspladser er et væsentligt grundlag for, at vi kan skabe gode forhold for alle borgere i Holstebro Kommune.

Vores erhvervsliv (landbrug, industri, service, håndværk, handel, turisme mv.) skal sikres de bedst mulige vilkår, så vi kan tiltrække nye virksomheder, bidrage til udviklingen af eksisterende virksomheder og skabe et attraktivt iværksættermiljø.